Regulamin
„RODZINNY KONKURS O ŚW. MIKOŁAJU”

I. Podstawowe informacje

1. Konkurs jest organizowany przez młodzież z Akademii Młodzieżowej, działającej przy Parafii pw. Św. Mikołaja w Lublinie, ul. Ks. M. Słowikowskiego 1, 20-124 Lublin.
2. Wierzymy, że przyszłość zależy od dobrego wychowania młodego pokolenia, które najlepiej realizuje się w głęboko wierzącej rodzinie:
,,Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa’’ (Rz, 10,17).
Chcemy zachęcać rodziny do wspólnego wsłuchiwania się i poznawania historycznej postaci Biskupa św. Mikołaja. Szczególnie wtedy, gdy obchodzimy czas jego wspomnienia oraz okres Bożego Narodzenia, który tak bardzo się z nim kojarzy. Jego postać daje wiele przykładów troski o innych i wzór świętości.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II. Zgłoszenia

5. W konkursie mogą wziąć udział drużyny składające się z członków jednej rodziny. Drużyna powinna wskazać swojego Lidera.
6. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez Lidera formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej http://konkurs.akademiamlodziezowa.pl
W formularzu należy podać następujące dane:

a. Imię i nazwisko Lidera;
b. Adres e-mail Lidera;
c. Imiona członków drużyny;
d. Wezwanie i adres parafii, do której przynależy rodzina.
e. Numer tel. kontaktowego.

7. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III. Przebieg konkursu

8. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 4 pytania dotyczące postaci św. Mikołaja umieszczonych na końcu filmów konkursowych. Pytania będą formułowane na podstawie materiałów przesłanych do uczestnika na maila po zgłoszenia do konkursu.

9. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane regularnie, co tydzień, zawsze w niedzielę, o godz. 20.00, na kanale YouTube Telewizja AM oraz profilu Facebook Akademia Młodzieżowa FSD w poniższych terminach:

Pytanie 1: 2019-12-01 20:00:00;
Pytanie 2: 2019-12-08 20:00:00;
Pytanie 3: 2019-12-15 20:00:00;
Pytanie 4: 2019-12-22 20:00:00;

10. Każde z 4 pytań będzie dotyczyło historii postaci św. Mikołaja. Drużyna (rodzina) powinna:

  • zebrać się 15 minut przez godz. 20.00 w wyznaczonym dniu,
  • wspólnie odczytać historię postaci św. Mikołaja (umieszczoną na stronie konkursu),
  • porozmawiać o treści,
  • następnie obejrzeć film z pytaniem konkursowym
  • przesłać formularz z odpowiedzią.

Pod uwagę brane są: poprawność odpowiedzi oraz czas jej udzielenia.
11. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz znajdujący w opisie filmu. Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowanie rankingu drużyn przez komisję konkursową.
12. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięskiej drużyny.
13. Komisja przygotuje ranking drużyn, które udzieliły dobrej odpowiedzi na wszystkie 4 pytania. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu potrzebnego na przesłanie wszystkich odpowiedzi.
14. Nagrodą główną w konkursie jest „ Świąteczny prezent dla Rodziny” -voucher w wysokości 2500 zł.
15. Przewidziane są również cztery nagrody dodatkowe dla drużyn, które jako pierwsze dzieliły odpowiedzi na zagadkę z danego tygodnia.
16. Nagrody i dyplomy będą wysłane do zwycięskich drużyn na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym do konkursu.
17. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 24.12.2019 r. na stronie internetowej konkursu.
18. Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.
19. Podstawą dla weryfikacji odpowiedzi jest tekst opracowany na potrzeby konkursu oraz zatwierdzony przez Komisję Konkursową opublikowany na stronie konkursu oraz przesłany do uczestników drogą mailową.

IV Postanowienia końcowe

20. Ochrona danych osobowych:

a. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Parafia pw. Św. Mikołaja w Lublinie z siedzibą na ul. Ks. M. Słowikowskiego 1. 20-124 Lublin.
b. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane:
imię, nazwisko Lidera, nr telefonu, adres e-mail.
c. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: konkurs@akademiamlodziezowa.pl lub telefonicznie 512 440 046.
d. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

21. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: konkurs@akademiamlodziezowa.pl lub pod nr tel. 512 440 046.
22. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.