Akademia Młodzieżowa to program duszpastersko-formacyjny realizowany w 6 parafiach Archidiecezji Lubelskiej. Program oparty jest na ideałach: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Skierowany jest do młodzieży w wieku 13-18 lat. Przebywając w Akademii młodzież rozwija swoje zainteresowania oraz kształci się w formacji religijnej, społecznej oraz sprawnym działaniu. Program kończy się wraz z ukończeniem szkoły średniej, uroczystym ślubowaniem wierności ideałom.

Rozwijanie zainteresowań:
Akademia Młodzieżowa to program formacja i duszpasterstwo, dlatego w ramach wymiaru edukacyjnego prowadzone są grupy zainteresowań:
Grupa teatralna – uczy umiejętności gry aktorskiej, umożliwia udział w festiwalach teatralnych, ćwiczy umiejętność pokonywania tremy i wystąpień publicznych.
Grupa medialna – pozwala poznać tajniki przygotowywania scenariuszy i reżyserii magazynów telewizyjnych, uczy pracy z kamerą i światłem oraz montażu materiałów wideo.
Szkolenie liderów – to nauka podstaw organizacji i zarządzania, możliwość sprawdzenia się w roli przewodniczącego grupy oraz udziału w ciekawych działaniach społecznych.

Formacja religijna:
W ramach programu formacji religijnej uczestnicy Akademii Młodzieżowej biorą udział w katechezach oraz praktykach religijnych, zdobywając kolejne stopnie: Kerygmat, Pustynia i Apostolat. Na etapie Kerygmatu młodzież z Akademii poznaje Pana Boga, ten etap kończy się uroczystym wyznaniem wiary i uznaniem Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Na etapie Pustyni młodzi ludzie uczą się jak pogłębiać więź z Panem Bogiem, natomiast Apostolat to czas w formacji, kiedy młodzi dają świadectwo swojej wiary pozostałym członkom Akademii Młodzieżowej.

Akademia Młodzieżowa organizuje także comiesięczne nabożeństwa Bractwa Różańcowego Akademii Młodzieżowej, podczas których modli się w trudnych sprawach wychowawczych, które nadsyłane są z całego świata za pośrednictwem strony www.bractworozancowe.pl

Ośrodki Akademii Młodzieżowej:
W Archidiecezji Lubelskiej działa 6 parafialnych ośrodków Akademii Młodzieżowej: w Lublinie (2 ośrodki), Bychawie, Łęcznej, Końskowoli i Świdniku.

Kontakt:
Biuro Akademii Młodzieżowej
ul. Jezuicka 4/9, Lublin
tel.: 512 440 046
e-mail: akademia@fsd.lublin.pl
Dowiedz się więcej o Akademii Młodzieżowej:
www.akademiamlodziezowa.pl

Więcej o Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo:
www.fsd.lublin.pl